nové zboží - new goods - ABC

Nové zboží: 

  • modely z ABC - ročníky 20, 21 (1975/76, 1976/77]
  • modely z jiných ročníků...

 

nové zboží v e-shopu - výpis zboží s příznakem novinka

historie přidávání zboží - stránka s nově aktualizovanými položkami - výpis doplněného zboží s historií

(nápověda)

 

New goods

  • models from ABC vintage 20, 21 (1975/76, 1976/77]
  • next ABC models

     

new goods in e-shop - new items "novinka" (news) in e-shop 

history of supplementing of goods

(english help)