nové zboží - new goods - ABC

Nové zboží: 

  • modely z ABC - různé ročníky [18 - 61 (1973/74 - 2016)]
  • kompletní časopisy ABC [10 - 60 (1965/66 - 2015)]

 

nové zboží v e-shopu - výpis zboží s příznakem novinka

historie přidávání zboží - stránka s nově aktualizovanými položkami - výpis doplněného zboží s historií

(nápověda)

 

New goods

  • models from ABC [vintage 18 - 61 (1973/74 - 2016)]
  • full magazines of ABC [vintage 10 - 60 (1965/66 - 2015)]

     

new goods in e-shop - new items "novinka" (news) in e-shop 

history of supplementing of goods

(english help)