nové zboží - new goods - ABC

Nové zboží: 

  • modely z ABC - různé ročníky [10 - 64 (1965/66 - 2019)]
  • modely ze sešitů Déčka ABC
  • kompletní časopisy ABC
  • kompletní ročníky ABC [29 - 31 (1984/85 - 1986/87)]

 

nové zboží v e-shopu - výpis zboží s příznakem novinka

historie přidávání zboží - stránka s nově aktualizovanými položkami - výpis doplněného zboží s historií

(nápověda)

 

New goods

  • models from ABC [vintage 10 - 64 (1965/66 - 2019)]
  • models from books Déčka ABC
  • full magazines of ABC
  • full vintages of ABC [29 - 31 (1984/85 - 1986/87)]
  •  

new goods in e-shop - new items "novinka" (news) in e-shop 

history of supplementing of goods

(english help)