nové zboží - new goods - Bestr

Modely Pavla Bestra - doplnění starších modelů:

 

nové zboží v e-shopu - výpis zboží s příznakem novinka

historie přidávání zboží - stránka s nově aktualizovanými položkami - výpis doplněného zboží s historií

(nápověda)

Models from P. Bestr - replenishment of old models:

 

new goods in e-shop - new items "novinka" (news) in e-shop 

history of supplementing of goods

(english help)