nové zboží - new goods - ABC a další...

Nové zboží: 

 • ABC modely
 • ABC kompletní časopisy
 • ABC kompletní ročníky
 • Fifík - časopisy s modely
 • Farní kostel v Poštorné
 • a další...

 

nové zboží v e-shopu - výpis zboží s příznakem novinka

historie přidávání zboží - stránka s nově aktualizovanými položkami - výpis doplněného zboží s historií

(nápověda)

 

New goods

 • ABC models
 • ABC full magazines 
 • ABC full vintages
 • Fifík - magazines with models
 • church in Poštorná (Farní kostel v Poštorné)
 • and next...

 

new goods in e-shop - new items "novinka" (news) in e-shop 

history of supplementing of goods

(english help)