nové zboží - new goods - ABC

Nové zboží: 

  • modely z ABC
  • kompletní časopisy ABC
  • kompletní ročníky ABC
  • modely ze speciálů ABC Století vystřihovánek

 

nové zboží v e-shopu - výpis zboží s příznakem novinka

historie přidávání zboží - stránka s nově aktualizovanými položkami - výpis doplněného zboží s historií

(nápověda)

 

New goods

  • models from ABC
  • full magazines ABC
  • full ABC vintages
  • models from special ABC Century of Cutouts

 

new goods in e-shop - new items "novinka" (news) in e-shop 

history of supplementing of goods

(english help)