nové zboží - new goods - ABC

Nové zboží: ABC

 • modely z ABC
  • stavby 7 divů světa
  • stavby MPR včetně setů
  • další modely

 

nové zboží v e-shopu - výpis zboží s příznakem novinka

historie přidávání zboží - stránka s nově aktualizovanými položkami - výpis doplněného zboží s historií

(nápověda)

 

New goods: magazines ABC

 • models from ABC
  • buldings 7 world wonders
  • buldings from MPR
  • next models

 

new goods in e-shop - new items "novinka" (news) in e-shop 

history of supplementing of goods