nové zboží - new goods - ABC

Nové zboží: ABC

  • modely z ABC - velký import napříč ročníky i tématy

 

nové zboží v e-shopu - výpis zboží s příznakem novinka

historie přidávání zboží - stránka s nově aktualizovanými položkami - výpis doplněného zboží s historií

(nápověda)

 

New goods: magazines ABC

  • models from ABC - big import

 

new goods in e-shop - new items "novinka" (news) in e-shop 

history of supplementing of goods