nové zboží - new goods - ABC

Nové zboží: ABC

  • modely ze sešitů Déčka ABC

  • kompletní časopisy ABC roč. 22 - 48 (1977/78 - 2003)

  • modely z ABC roč. 28 - 48 (1983/84 - 2003)

 

nové zboží v e-shopu - výpis zboží s příznakem novinka

historie přidávání zboží - stránka s nově aktualizovanými položkami - výpis doplněného zboží s historií

(nápověda)

 

New goods: magazines ABC

  • models from books Déčka ABC

  • full magazines ABC vintage 22 - 48 (1977/78 - 2003)

  • models from ABC vitnage 28 - 48 (1983/84 - 2003)

 

new goods in e-shop - new items "novinka" (news) in e-shop 

history of supplementing of goods

(english help)