nové zboží - new goods - ABC

Nové zboží: ABC

  • modely z ABC 
    • ročník 32 - 45 (1987/88 - 2000)
  • kompletní časopisy ABC
  • kompletní ročníky ABC 

 

nové zboží v e-shopu - výpis zboží s příznakem novinka

historie přidávání zboží - stránka s nově aktualizovanými položkami - výpis doplněného zboží s historií

(nápověda)

 

New goods: magazines ABC

  • models from ABC
    • vintage 32 - 45 (1987/88 - 2000)
  • magazines ABC
  • vintages of ABC

 

new goods in e-shop - new items "novinka" (news) in e-shop 

history of supplementing of goods

(english help)