nové zboží - new goods - ABC...

Nové zboží: ABC

  • modely z ABC roč. 8! - 63 (1963/64! - 2018)
  • kompletní ABC roč. 3! - 62 (1959! - 2017)
  • různé poklady...

 

nové zboží v e-shopu - výpis zboží s příznakem novinka

historie přidávání zboží - stránka s nově aktualizovanými položkami - výpis doplněného zboží s historií

(nápověda)

 

New goods: magazines ABC

  • models from z ABC vintage 8! - 63 (1963/64! - 2018)
  • full ABC magazines vintage 3! - 62 (1959! - 2017)
  • some treasures...

 

new goods in e-shop - new items "novinka" (news) in e-shop 

history of supplementing of goods

(english help)