nové zboží - new goods - ABC, Fifík, ...

Nové zboží:

  • modely z ABC roč. 14 (1969/70) - 63 (2018)
  • kompletní čísla ABC
  • kompletní ročníky ABC
  • modely z časopisu Fifík roč. 2007 - 2018 (modely včetně kompletních časopisů)
  • něco málo dalších modelů

 

nové zboží v e-shopu - výpis zboží s příznakem novinka

historie přidávání zboží - stránka s nově aktualizovanými položkami - výpis doplněného zboží s historií

(nápověda)

 

New goods:

  • models from z ABC vintage 14 (1969/70) - 63 (2018)
  • full magazines ABC
  • full vintages of ABC
  • models from Fifik (2007 - 2018)
  • next models...

 

new goods in e-shop - new items "novinka" (news) in e-shop 

history of supplementing of goods

(english help)