nové zboží - new goods - ABC, ERKOtyp a další...

Nové zboží: 

  • modely z ABC roč. 16 - 62 (1971/72 - 2017)
  • kompletní čísla ABC
  • modely ze sešitů Déčka ABC
  • ERKOtyp
  • další...

 

nové zboží v e-shopu - výpis zboží s příznakem novinka

historie přidávání zboží - stránka s nově aktualizovanými položkami - výpis doplněného zboží s historií

(nápověda)

 

New goods:

  • models from z ABC vintage 16 - 62 (years 1971/72 - 2017)
  • full magazines ABC
  • models from books Decka ABC
  • ERKOtyp
  • next...

 

new goods in e-shop - new items "novinka" (news) in e-shop 

history of supplementing of goods

(english help)