nové zboží - new goods - ABC, ERKOtyp, ...

Nové zboží:

  • kompletní ročníky ABC
  • kompletní časopisy ABC
  • modely z ABC
  • modely ERKOtyp
  • něco málo dalšího...

 

nové zboží v e-shopu - výpis zboží s příznakem novinka

historie přidávání zboží - stránka s nově aktualizovanými položkami - výpis doplněného zboží s historií

(nápověda)

 

New goods

  • full vintages of ABC
  • magazines ABC
  • models from ABC
  • models from ERKOtyp
  • next...

 

new goods in e-shop - new items "novinka" (news) in e-shop 

history of supplementing of goods

(english help)